Статьи из ХНУ: Вестник, 2021, № 4 (299)

1. Горошко, А. В. Вплив моментної незрівноваженості та положення центру жорсткості на віброактивність горизонтальних барабанних машин / А. В. Горошко, І. В. Драч, В. П. Ткачук // Вісник Хмельницького національного університету. Серія : Технічні науки. – 2021. – № 4 (299). — С. 89-94.

Русскоязычное название: Влияние моментной неуравновешенности и положения центра жесткости на виброактивность горизонтальных барабанных машин.

Статья на украинском языке. Ссылка.

2. Залюбовський, М. Г. Аналітичне дослідження потужності, яка споживається на ведучому валу галтувальної машини зі складним рухом робочої ємкості / М. Г. Залюбовський, В. В. Малишев, І. В. Панасюк // Вісник Хмельницького національного університету. Серія : Технічні науки. – 2021. – № 4 (299). — С. 94-99.

Русскоязычное название: Аналитическое исследование мощности, потребляемой на ведущем валу галтовочной машины со сложным движением рабочей емкости.

Статья на украинском языке. Ссылка.

Leave a Reply