Курс лекций по РКМА из Луцка, 2015, на укр. языке.

Основи розрахунку та конструювання типових машин : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» денної та заочної форм навчання / укладачі О. Шовкомуд, О. Ткачук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2015. – 136 с.

Містить курс лекцій з дисципліни «Основи розрахунку та конструювання машин» адаптований для студентів спеціальності «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» денної та заочної форм навчання.

Доступен в репозитарии ЛНТУ.

 

This entry was posted in Новости, Обзор and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.