Статьи из КНУТД, Вестник № 5 (114), 2017

1. Дворжак, В. М. Аналітичне дослідження динаміки типових двокривошипних механізмів технологічних машин легкої промисловості / В. М. Дворжак // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія : Технічні науки. — 2017. — № 5. — С. 54-64.

Русскоязычное название: Аналитическое исследование динамики типовых двухкривошипных механизмов технологических машин легкой промышленности.

Статья на украинском языке.

2. Панасюк, I. В. Підвищення енергоефективності процесу фінішної обробки деталей в обертових ємкостях / I. В. Панасюк, М. Г. Залюбовський // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія : Технічні науки. — 2017. — № 5. — С. 65-71.

Русскоязычное название: Повышение энергоэффективности процесса финишной обработки деталей во вращающихся емкостях.

Статья на украинском языке.

Ссылка на весь номер.

This entry was posted in Новости, Обзор and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.