Несколько статей из украинского журнала «Легкая промышленность» за 2017 год

1. Ковальов, Ю. А. Огляд та аналіз сучасних пристроїв для перевантаження об’єктів транспортування / Ю. А. Ковальов, С. А. Плешко // Легка промисловість. — 2017. — № 1. — C. 21-29.

Доступна из репозитория КНУТД.

2. Рубанка, М. М. Способи переробки і області подальшого використання відходів матеріалів швейної промисловості / М. М. Рубанка // Легка промисловість. — 2017. — № 2. — C. 48-55.

Доступна из репозитория КНУТД.

This entry was posted in Новости, Обзор and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.