Статьи из ХНУ: Вестник, 2013, №3 (201)

Как отмечалось ранее, этот выпуск был связан с конференцией, посвященной 100-летию Г. А. Пискорского. В силу этого в номере очень много статей, посвященных машинам и аппаратам легкой промышленности.

1. В. А. Горобець, О. П. Манойленко, В. М. Дворжак. Дослідження впливу значень параметрів напрямного механізму голки на його технологічність.

В работі проведений аналіз впливу зміни параметрів семиланкового плоского механізму голки краеобметувальної швейної машини на форму траєкторії веденої ланки, на основі якого визначені технологічні вимоги до окремих ланок.

На укр. языке. Ссылка.

2. А. С. Ермаков, И. В. Писаренко. Моделирование процесса  предотвращения стягивания материала в швейной машине с дифференциальным двигателем ткани.

Моделирование процесса перемещения материала рейками двигателя ткани дифференциального типа позволяет установить факторы, влияющие на процесс перемещения материала и обеспечивающие качественное его выполнение без стягивания материала вдоль строчки. Условия исключения стягивания материала при обработке легко сжимаемых материалов учитывают как перемещения реек, так и действия сил натяжения игольной нитки на материал вдоль линии строчки.

На русс. языке. Ссылка.

3. П. Г. Капустеньский, Е. А. Манзюк. Розрахунок діаграми голкової нитки кривошино-коромислового механізму ниткопритягувача з використанням програмного середовища.

Проведені дослідження в напрямку розробки системи проектування та розрахунку кривошипно-коромислового механізму ниткопритягувача. Аналітичним шляхом отримана діаграма голкової нитки, яка подається в зону шиття. Встановлені основні залежності та співвідношення головних параметрів конструкції механізму.

На укр. языке. Ссылка.

4. А. К. Кармаліта, Д. М. Якимчук. Експериментальне дослідження впливу механізму повороту ударника на ефективність роботи електрогідравлічного пресового обладнання.

В роботі запропоновано спосіб підвищення ефективності работи вирубувальних пресів легкої промисловості. Вдосконалено механізм повороту ударника електрогідравлічного пресового обладнання. Проведені експериментальні дослідження дозволили встановити, що вдосконалений механізм повороту ударника сприяє зменшенню енергоспоживання та перевантаження пресів з частковим покращенням якості вирубаних деталей.

На укр. языке. Ссылка.

5. Д. В. Корнеенко, Б. С. Сункуев. Учет точности кинематических пар при проектировании прессов для фальцевания деталей одежды.

В статье представлены результаты моделирования кинематической схемы пресса для фальцевания деталей одежды с наложением на нее ограничений по точности кинематических пар. В прессах, оказывающих прессующее воздействие на текстильный материал, технологический ход невелик, в связи с чем возрастает потребность в учете факторов, которые могут приводить к ошибкам технологического хода. Проведенный анализ точности кинематических пар в рычажном механизме пресса для фальцевания деталей одежды подтверждает необходимость учета этой точности на этапе проектирования прессов.

На русс. языке. Ссылка.

6. Т. І. Кулік, О. П. Бурмістенков, Б. М. Злотенко. Технологічні параметри лиття суцільно полімерного взуття.

Стаття присвячена проблемам виготовлення суцільно полімерного взуття із термопластичних матеріалів, яке останнім часам набуває популярності через високі експлуатаційні властивості та можливість використання його у різноматнітних спеціальних умовах. Проте на сьогодні не створено наукових основ виготовлення такого взуття. У статті наведене дослідження впливу технологічних параметрів процесу лиття на параметри розплаву полімеру в прес-формі при виготовленні виробів складної конфігурації. Розглянуто два варіанти заповнення прес-форми: коли впускні отвори у прес-формі знаходяться на ділянці з товстостінними елемнтами взуття та у місці, де формуються тонкостінні елементи. За рахунок правильного розташування  параметри розплаву полімеру в порожнині прес-форми під час формування виливка, що призведе до підвищення якості виробів, що виготовляються.

На укр. языке. Ссылка.

7. П. С. Майдан, С. Л. Горященко. Розробка універсального пристосування для базування деталей верху взуття.

Дана работа присвячена розробці пристрою для автоматизації процесів складання заготовок верху взуття, а саме процесу базування деталей легкої промисловості. Розроблено технологічний процесс базування деталей та виготовлено пристрій, на якому він виконується.

На укр. языке. Ссылка.

8. Б. В. Орловський, С. А. Поповиченко. Об’єктно-орієнтований аналіз і синтез циклового програмного керування автоматизованим завантажувальним пристроєм взуттєвих машин.

Наведено результати об’єктно-орієнтованого аналізу і синтезу циклової системи керування автоматизованого завантажувального пристрою (АЗП) плоскими деталями з мікропористої гуми з магазинного завантажувального (МЗ) для взуттєвого виробництва. Показаний взаємозв’язок механічної, енергетичної, інформаційної і технологічної складових механіко-технологічної системи цільового призначення.

На укр. языке. Ссылка.

9. Ю. В. Петухов, Б. С. Сункуев. Методика проектирования оснастки к швейным полуавтоматам с микропроцессорным управлением.

В статье предложена новая научно обоснованная методика проектирования оснастки для пристрачивания аппликаций на детали верха обуви, направленная на снижение себестоимости изготовления оснастки к швейным полуавтоматам и повышение качества сборки. Благодаря предложенной методике исключена необходимость в использовании дорогостоящего станочного оборудования с микропроцессорным управлением, что делает возможным изготовление оснастки в условиях производственных цехов самих обувных предприятий.

На русс. языке. Ссылка.

10. О. С. Поліщук, О. П. Бурмістенков, А. К. Кармаліта. Методи і засоби, що визначають використання пресового обладнання в легкій промисловості.

В статті приводиться огляд методів і засобів, що визначають використання пресового обладнання в легкій промисловості, а також визначають шляхи поліпшення його техніко-економічних характеристик.

На укр. языке. Ссылка.

11. С. І. Пундик, О. С. Поліщук, А. О. Литвинов. Перспективи використання частотного приводу в електрогідравлічному пресовому обладнанні легкої промисловості.

В статті наводиться огляд і недоліки електрогідравлічного пресового обладнання, а також перспективи використання частотного приводу в електрогідравлічному пресовому обладнанні легкої промисловості для їх подолання. Встановлено та запропоновано шляхи покращення енергетичних та силових характеристик електрогідравлічного пресового обладнання.

На укр. языке. Ссылка.

12. О. П. Терещенко, К. В. Ліствін. Дослідження механізму транспортування матеріалу швейної машини ланцюгового типу.

Методом прикладного гармонічного аналізу досліджена траєкторія центру мас механізму транспортування матеріалу швейної машини ланцюгового типу. Встановлено, що при зміщенні центру мас механізму ближче до осей інерцій корпуса машини за рахунок раціонального розподзілу мас ланок можна зменшити коливання системи.

На укр. языке. Ссылка.

13. С. В. Чумакова. Математична модель технологічної операції встановлення металевих люверсів у виробах легкої промисловості на пресовому обладнанні з лінійним електромагнітним двигуном.

З метою розробки методики проєктування пресового обладнання з лінійним електромагнітним двигуном в якості приводу, призначено для встановлення металевої фурнітури, була розроблена математична модель даної технологічної операції. Математична модель технологічного процессу встановлення металевої фурнітури на пресовому обладнанні з лінійним електромагнітним двигуном дозволило об’єднати властивості матеріалу виробу, металевої фурнітури, параметри інструменту, швидкість виконання технологічної операції з однієї сторони та геометричні і енергетичні параметри лінійного електромагнітного двигуна з іншої.

На укр. языке. Ссылка.

This entry was posted in Новости. Bookmark the permalink.

Comments are closed.