Статьи из ХНУ: Вестник, 2013, №2 (198)

1. Аль-Яфаi Насар. Теоретичне визначення рацiональних параметрiв iнструменту для рiзання матерiалiв легкої промисловості при ультразвукових коливань.

В статті викладено частину теоретичних досліджень процесів різання матеріалів легкої промисловості при дії ультразвукових коливань. Ультразвукова ріжуча система складається з генератора електричних коливань високої частоти, перетворювача електричних коливань в механічні, акустичного трансформатора і ріжучого інструменту. Наведено обґрунтування необхідності технологічного і конструктивного узгодження системи пристроїв ультразвукового різання з властивостями матеріалів, що ріжуться. Представлено математичні рівняння для визначення раціональної геометричної форми інструменту для різання. В рівняннях враховані фізичні характеристики конструкційних матеріалів і резонансна частота процесу руйнування матеріалів легкої промисловості.Результатом представлених досліджень є математична модель, яка дозволяє здійснювати розрахунок геометричної форми робочих органів системи для різання з ультразвуковою дією.

На укр. языке. Ссылка

2. М. О. Кущевський, Ю. В. Кошевко. Робоче середовище як головний чинник процесу волого-теплової обробки.

В статті проаналізовано особливості впливу водного середовища при формуванні текстильних матеріалів, було визначено, що вода є перспективним робочим середовищем для формування, описано її властивості, структуру, види та можливість використання в процесі формування.

На укр. языке. Ссылка

3. С. В. Чумакова, О. С. Поліщук. Дослідження процесу закріилення металевих люверсів у виробах промисловості в квазістатичному режимі.

З метою дослідження процесу закріплення металевих люверсів у виробах легкої промисловості було розроблено експериментальний стенд. До його складу входять пуансон та матриця для закріплення металевих люверсів; силовий блок та комп’ютерна вимірювальна система. В результаті проведених експериментальних досліджень та теоретичних розрахунків визначено технологічні зусилля закріплення металевих люверсів у квазістатичному режимі. Проведено визначення роботи, необхідної для закріплення металевих люверсів експериментальним та теоретичним шляхом.

На укр. языке. Ссылка

This entry was posted in Новости, Обзор. Bookmark the permalink.

Comments are closed.