Статьи из ХНУ: Вестник, 2013, № 5 (205)

1. В. О. Привала. Пристрої малої механізації для сучасного швейного обладнання як складова процесу підвищення продуктивності праці.

В статті розглянуто існуючі пристрої малої механізації, які використовуються для підвищення продуктивності праці швейного обладнання. Систематизація розглянутих автором статті пристроїв малої механізації дозволяє більш ефективно здійснювати їх добір для використання у виробництві.
Ключові слова: швейне обладнання, устаткування, пристрої малої механізації, систематизація, продуктивність праці, якість обробки одягу.

На укр. языке. Ссылка.

2. В. М. Поліщук, Г. В. Шуцька. Розрахунок раціональних параметрів функціонування захватного пристрою для м’яких плоских деталей зі стосу.

Приведений аналіз недоліків існуючої конструкції захватного пристрою за даними експериментальних досліджень і пропонується методика розрахунків раціональних параметрів функціонування нового захватного пристрою без вказаних недоліків.
Ключові: пристрій, захват, плоскі деталі, стос.

На укр. языке. Ссылка.

This entry was posted in Новости and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.