Новые книги: Киев, КНУТД

Орловський, Б. В. Технологiчне обладнання (швейне виробництво) : навчальний посібник / Б .В. Орловський, Н. С. Абрінова. — К. : КНУТД, 2013. — 285 с.

Навчальний посібник містіть програмний матеріал, який передбачений програмою дисципліни «Механічна технологія і обладнання» (швейний цикл) для студентів спеціальностей 7.05050316 і 8.0505316 «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування», ОКР — бакалавр, а також може бути використаний при вивченні схожих за робочими програмами навчальних дисциплін «Устаткування для виготовлення виробів» (швейний цикл) і «Устаткування виготовлення одягу» для студентів спеціальності 7.0516.02 «Технологія виробів легкої промисловості», ОКР — бакалавр та дисципліни «Обладнання галузі» для студентів спеціальності 7.0101.04 «Професійне навчання. Технологія текстильної та легкої промисловості», ОКР — бакалавр.

This entry was posted in Новости and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.