Монография по вырубочным прессам, 2013

Кармаліта  А.К.  Сучасні  напрямки  розвитку  електрогідравлічних вирубувальних  пресів  /  А.К. Кармаліта,  Д.М.  Якимчук  //  Монографія.  – Херсон : Грінь Д.С., 2013. – 148 С.

ISBN 978-966-2660-85-2

Досліджено електрогідравлічні вирубувальні преси з позицій енергоефективності. Розроблено математичну модель технологічного процесу вирубування на електрогідравлічному пресовому обладнанні, вимірювальний блок для дослідження енергетичних та силових показників вирубувальних пресів. Запропоновано метод вибору раціональних енергетичних параметрів електрогідравлічного пресового обладнання.

Для наукових працівників, студентів, аспірантів і докторантів ВНЗ, спеціалістів у сфері вдосконалення електрогідравлічного пресового обладнання легкої промисловості.

Ccылка

This entry was posted in Новости. Bookmark the permalink.

Comments are closed.